Grymt Billigt!!

ECO drop spray 500ml

229,00 kr inkl. moms.

Category:

ECO drop är immunförsvarets egna desinfektionsmedel. Ingredienserna är högrenat vatten och salt som genomgått en elektrolys och därigenom bildat pH-neutral hypoklorsyra, precis på samma sätt som våra vita blodkroppar genom fagocytos gör när vi fått en infektion. Dagens teknik har möjliggjort att det nu går att skapa naturens egna desinfektionsmedel i större mängder. Medlet eliminerar effektivt både virus, bakterier, svamp, svartmögel och sporer samt efterlämnar inga rester efter sig, det skapar heller ingen resistens.

I lager

ECO drop 500ml spray

ECO drop är immunförsvarets egna desinfektionsmedel. Ingredienserna är högrenat vatten och salt som genomgått en elektrolys och därigenom bildat pH-neutral hypoklorsyra, precis på samma sätt som våra vita blodkroppar genom fagocytos gör när vi fått en infektion. Dagens teknik har möjliggjort att det nu går att skapa naturens egna desinfektionsmedel i större mängder. Medlet eliminerar effektivt både virus, bakterier, svamp, svartmögel och sporer samt efterlämnar inga rester efter sig, det skapar heller ingen resistens.

Innehåll

ECO drop® Desinfektionsmedel för handdesinfektion (PT1) ytdesinfektion (PT2) veterinärhygien (PT3) desinfektionsmedel som är i kontakt med livsmedel och djurfoder (PT4) Samt desinfektions av dricksvatten (PT5). Medlet appliceras som spray eller via våttorkning. Vätskan behöver inte sköljas eller torkas av efter applicering. Förvaras i rumstemperatur och i skydd från direkt solljus. Användningsområden: Desinfektion av ytor, händer och sår. Medlet är lukthämmande, baktericid, fungicid, virucid och sporicid. Utan alkohol, aldehyder, färg eller doftämnen. Vätskan är varken skadlig för användare eller miljö. Produkten är registrerad under ECHA artikel 95 och godkänd enligt EN 14476, EN 16777, EN 1276 och EN 13697.

Koncentration: 200 ppm pH värde 7

Innehåll: Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl), Natriumhypoklorit (NaOCl), Hypoklorsyra (HOCl)

Produkten omfattas inte av reglerna för farligt avfall.

Vikt 0,6 kg
Varumärke

Removeit