Grymt Billigt!!

ECO Horse 500ml Desinfektion

199,00 kr inkl. moms.

Category:

ECO horse® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Vätskan är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen vädring eller avsköljning.

I lager

Produktserie för ökat smittskydd i stall och klinik.
Desinfektion

Arbetet med att upprätta en hög hygiennivå har ofta associerats med tidskrävande och ineffektiva desinfektions metoder innehållande farliga kemikalier.
Vår vätska blir finfördelad till aerosoler som möjliggör er att arbeta med rumsdesinfektion. Dimman av aerosoler eliminerar alla luftburna smittor samtidigt som den pressas ut och når alla svåråtkomliga ytor. 

ECO horse® ytdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. ECO pet är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen avsköljning.

Hypoklorsyra (HOCl) som är hjärtat i ECO horse® produceras naturligt av kroppens immunförsvar på neutrofila granulocyter i syfte att bekämpa infektioner. 
HOCI oxiderar cellväggarna på några sekunder, dödar bakterien eller tränger genom cellväggarna och förstör dess vitala komponenter.

Användning
Justera munstycket och spraya direkt på alla typer av material.

Hållbarhet och hantering
Öppnad förpackning: Hållbarhet 6 månader. Obruten förpackning: Hållbarhet 18 månader. Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus. För information om personlig hantering, hållbarhet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.

Innehåll
Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Natriumhypoklorit (NaOCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05%

Vikt 0,52 kg
Varumärke

Removeit