Grymt Billigt!!

ECO Horse 5L Desinfektion

649,00 kr inkl. moms.

Category:

ECO horse® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Vätskan är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen vädring eller avsköljning.

I lager

Produktserie för ökat smittskydd i stall och klinik.
Desinfektion

Arbetet med att upprätta en hög hygiennivå har ofta associerats med tidskrävande och ineffektiva desinfektions metoder innehållande farliga kemikalier.
Vår vätska blir finfördelad till aerosoler som möjliggör er att arbeta med rumsdesinfektion. Dimman av aerosoler eliminerar alla luftburna smittor samtidigt som den pressas ut och når alla svåråtkomliga ytor. 

ECO horse® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Vätskan är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen vädring eller avsköljning.

Hypoklorsyra (HOCl) som är hjärtat i ECO horse® produceras naturligt av kroppens immunförsvar på neutrofila granulocyter i syfte att bekämpa infektioner. 
HOCI oxiderar cellväggarna på några sekunder, dödar bakterien eller tränger genom cellväggarna och förstör dess vitala komponenter.

Tillsammans med våra metoder kan ni skydda och kontrollera er hygiennivå i kliniken genom rumsdesinfektion. Vår handburna utrustning sprider medlet som en dimma som når alla luftburna partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen. 1 minut efter användning är lokalen helt desinficerad och helt säkert för nästa patient att beträda rummet.

Användning
ECO horse tillsammans med våra metoder sprider sig som en dimma och dropparna trycker sig utåt i utrymmet du desinficerar och når alla svåråtkomliga ytor och vrår. 
1) Se till att stallet är förslutet. 
2) Börja foggningen längst in i boxen och jobba dig mot utgången. 
3) Håll ett avstånd på 2 till 4 meter från den tilltänkta ytan som ska desinficeras. 
4) Ingen avsköljning krävs och dimman kommer pressa sig ut till alla svåråtkomliga ytor.
En box på 15kvm tar ungefär 10–15 sekunder att desinficera och efter 1 minut efter är boxen helt desinficerad och säkert för nästa patient att beträda rummet.

Hållbarhet och hantering
Öppnad förpackning: Hållbarhet 6 månader. Obruten förpackning: Hållbarhet 18 månader. Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus. För information om personlig hantering, hållbarhet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.

Innehåll
Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Natriumhypoklorit (NaOCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,05%

Används lämpligast tillsammans med vår XPOWER – foggmaskin 

Vikt 5,2 kg
Varumärke

Removeit