Out of Stock

ECO horse 5L

639,00 kr inkl. moms.

Categories: ,

ECO horse 5L

ECO horse är immunförsvarets egna desinfektionsmedel. Ingredienserna är högrenat vatten och salt som genomgått en elektrolys och därigenom bildat pH-neutral hypoklorsyra, precis på samma sätt som våra vita blodkroppar genom en fagocytos gör när vi fått en infektion. Dagens teknik har möjliggjort att det nu går att skapa naturens egna desinfektionsmedel i större mängder. Medlet eliminerar effektivt både virus, bakterier, svamp, svartmögel och sporer samt efterlämnar inga rester efter sig, det skapar heller ingen resistens.

Slut i lager

ECO horse 5L

ECO horse är immunförsvarets egna desinfektionsmedel. Ingredienserna är högrenat vatten och salt som genomgått en elektrolys och därigenom bildat pH-neutral hypoklorsyra, precis på samma sätt som våra vita blodkroppar genom en fagocytos gör när vi fått en infektion. Dagens teknik har möjliggjort att det nu går att skapa naturens egna desinfektionsmedel i större mängder. Medlet eliminerar effektivt både virus, bakterier, svamp, svartmögel och sporer samt efterlämnar inga rester efter sig, det skapar heller ingen resistens.

Bevisad effekt mot Kvarka, EHV-1, mugg, ringorm, sår mm

Innehåll

ECO horse® Desinfektionsmedel för handdesinfektion (PT1) ytdesinfektion (PT2) veterinärhygien (PT3) desinfektionsmedel som är i kontakt med livsmedel och djurfoder (PT4) Samt desinfektions av dricksvatten (PT5). Medlet appliceras som spray eller via våttorkning. Vätskan behöver inte sköljas eller torkas av efter applicering. Förvaras i rumstemperatur och i skydd från direkt solljus. Användningsområden: Desinfektion av ytor och luft, hud, päls, hovar samt sårtvätt. Medlet är lukthämmande, baktericid, fungicid, virucid och sporicid. Utan alkohol, aldehyder, färg eller doftämnen. Vätskan är varken skadlig för användare eller miljö. Produkten är registrerad under ECHA artikel 95 och godkänd enligt EN 14476, EN 16777, EN 1276 och EN 13697.
Koncentration: 200 ppm pH värde 7
Innehåll: Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl), Natriumhypoklorit (NaOCl), Hypoklorsyra (HOCl)
Produkten omfattas inte av reglerna för farligt avfall.

Användande
Vid användande av våra större maskiner räcker 10L ECO horse till totalt 1000kvm full desinficering av både luft och yta.

Används lämpligast tillsammans med vår XPOWER – foggmaskin

Vikt 5,1 kg
Varumärke

Removeit